فرآیند مدیریت پذیرش بیمار در بخش ICU مورد بررسی قرار گرفت

از آنجائیکه تجهیزات و مراقبتهای مستمر پرستاری  در بخش های ویژه از جمله ICU     سبب ارتقاء ایمنی و رضایتمندی همراهان میشود لذا
در پذیرش بیمار ان نیازمند به ارائه مراقبتها ی ویژه ضرورت دارد در حداقل زمان ممکنه صورت گیرد که این امر سبب کاهش عوارض احتمالی و پیشگیری از تغییرات همودینامیکی میگردد . در این راستا بخش های گوناگونی در دستیابی به این هدف با هم همکاری دارند که در نتیجه با  کاهش اتلاف وقت در پذیرش بیماران نیازمند به
ICU  و کاهش مرگ و میر ، افزایش رضایت مندی خانواده ها و کارکنان و پزشکان و کاهش هزینه های بیمار میشود .لذا ضرورت دارد که این موضوع بطور منظم مورد بازنگری قرار
گیرد و کارائی ، تناسب و توانمندی کادر درمان در جهت نقل و انتقالات بیمار مورد توجه قرار گیرد که خود یکی از فاکتور های مهم و شاخص در کاهش میزان مرگ و مسر در کودکان 1 تا 59 ماهه میباشد .

برنامه انتقال بیمار نیازمند سیستم کار آمد و ساختار های مدیریتی و پرسنل آموزش دیده می باشد تا از تجهیزات انتقال استفاده کرده و شرایط انتقال به ICU      شناسایی و برنامه های ارتقای کیفیت را پیش ببرد که آموزش مداوم کارکنان در این رابطه از اهمیت شایانی برخوردار است .

 در بیماران بدحالیکه نیاز فوری به مراقبتهای پرستاری ویژه دارند . در انتقال بیمار ازبخش  اورژانس به بخش ICU فرصتی را فراهم نموده ایم تا با بررسی فرآیند جاری و انتقال های درون بخشی  بیماران را سامان دهی کنیم،
کارشناسان پرستاری شاغل در بخش مراقبتهای ویژه با بررسی فرآیند حاضر این مطالعه را با مشورت مسئولین دفتر پرستاری و زیر نظر مسئول بخش و مدیر پرستاری انجام داده اند تا با ارتقاء آن در ارائه خدمات مطلوب به بیماران گام موثری را بردارند .

 

بیان فرصت

فرآیند  مدیریت و پذیرش بیمار در بخش ICU مرکز
آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 برای ارتقاء فرآیند مدیریت و پذیرش بیمار در بخش ICU مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه فرصتی فراهم است.

فرآیند با تماس تلفنی جهت اخذ پذیرش بیمار در ICU  شروع و به بستری بیمار در بخش ICU   ختم می شود.

فرآیند جاری نشان دهنده اتلاف وقت در پذیرش بیمار در ICU و نارضایتی بیمار و احتمال خطرات ناشی از تأخیر در ادامة مراقبتها می‌شود.  و ارتقاء موجب  تسریع پذیرش بیماران  ، و تسریع در انجام مراقبت های پرستاری به منظور جلوگیری از خطرات و عوارض احتمالی برخی از بیماریهای 1 الی59
ماهه
میشود

ارتقاء فرایند به دلایل زیر حائز اهمیت است:

کاهش احتمالی مرگ و میر بیمار 

کاهش وقوع خطاها احتمالی

رعایت استاندارد های ایمنی بیمار  و اعتبار بخشی بیمارستانی

افزایش رضایتمندی خانواده‌ها و افزایش رضایت مندی کارکنان و پزشکان

تسریع در  زمان فرآیند و  مراقبت از بیمار

 

  

 

 

          
   

خیر

   
                
   

بیمار
    به واحد پذیرش ارجاع داده میشود

   
      
          
   

پرستار
    تریاژ با بخش
ICU
   
 تماس میگیرد

   
      
          
   

پرستار
   
ICU   شرح حال بیمار را  دریافت می کند

   
                
   

پرستار
   
ICU   به رزیدنت و پزشک مقیم
    اطلاع میدهد 

   
                
   

1

   
      


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
   
  
   
  

             
    

بلی

    
           

  
 

 
  
  

             
    

خیر

    
           

  
 

 
 

 
 
 
  
  

             
    

تیم
     درمان شامل پرستار و انترن در بالین بیمار آماده میشوند

    
           

  
 

 
 

 
 
 
  
  

             
    

بیمار
     توسط تیم درمان به بخش
ICU  انتقال می یابد

    
           

  
 

 
 

 
 

 
 
 
  
  

             
    

بیمار در بخش ICU    بستری میگردد

    
           

  
 
 

 

  


 
          
   

عدم آگاهی از شرح وظایف

   

 

   
      
          
   

تعلل در انتقال ها و جابجایی
    بیماران

   

 

   
      
          
   

نبود خط و مشی فرآیند

   

 

   
      
          
   

طولانی بودن فرآیند

   

 

   
      
          
   

وابستگی فرآیند به نیرو های موجود

   

 

   
      
          
   

استفاده از تجهیزات نامناسب در
    انتقال بیمار

   

 

   
      
          
   

عدم اتصال تجهیزات حمایتی بر روی
    برانکارد ها

   

 

   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          
   

مدیریت فرآیند وابسته به اتخاذ
    تصمیم رده های مختلف درمان می باشد

   
      
                                                                  

 

 
 

          
   

تجهیزات

   
      

          
   

فرآیند

   
       

 

 


نمودار قالبی قرایند مدیریت و پذیرش
بیماران بخش
ICU  مرکز
آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

 


 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
   
  
 
  
  
  
   
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
   
  

/ 0 نظر / 230 بازدید