تغییر را برای ارتقاء کیفیت بپذیریم و مقاومت نکنیم

بیشتر تجربیات بدست آمده در جوامع مختلف از جمله مراکز آموزشی و درمانی و واحد هایی که مدیران در تلاشند برای ارتقاء و افزایش کیفیت قدم بگذارند از طرف برخی کارکنان با مقاومت در مقابل تغییر مواجه میشوند از آنجائی که نقطه نظرات اکثر کارمندان حاکی از بروز تغییر در سیستم را نشان می دهد یکی از عمده ترین دلایل مقاومت در مقابل تغییر را می توان عدم تمایل به سرمایه گذاری برای تغییر و تلاش در یادگیری آن را لمس نمود .علاوه بر مقاومت هایی که کارکنان در مدت استقرار از طریق بروز رفتار های فردی و گروهی نشان می دهند و با استفاده از مکانیسم های دفاعی خود را در پشت آن می پوشانند استفاده از قدرت برخی مدیران بعنوان مخالفین و عواملی که به اصطلاح آگاهان در فرآیند ها و استفاده از قضاوت ناصحیح آنان در مقابل فرآیند های رو به ارتقاء می باشد .

بعنوان نمونه شما برای استفاده از فرصت بوجود آمده یکی از اعضای هیئت علمی را بعنوان مخالف در روبروی فرآیند  ها قرار می دهید در حالی که استقرار فرآیند ها با طراحی و سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای برجی مدیران میانی صورت گرفته و محقق خواهد گردید و نیازی به اظهار نظر و مخالفت رده های بالاتری ندارد .

در هر حال برای ارتقاء مشارکت نیرو ها و سازمان دهی و اجرای برنامه های طراحی شده در قالب برنامه استراتژیک و عملیاتی و حمایت و همراهی مدیران اجرائی آن موثر تر از مقاومت در مقابل فرآیند ها می باشد در هر صورت لازمه دستیابی به کیفیت مطلوب و ابراز دستیابی  به موفقیت های بدست آمده با مشارکت صاحبان فرآیند ها در راستای ارتقاء کیفی آن اثر بخش تر از دستیابی های مقطعی خواهد بود .برای اینکه در موضوع اجرای دقیق برنامه های عملیاتی سازمان دهی و مشارکت دو اصل مهم در اجرای مطلوب و دستیابی به کیفیت مورد انتظار و بر آورده شدن انتظارات کارکنان و مشتریان بوده و تسهیل در اجرای فرآیند ها و کاستن مقاومت های کارکنان در راستای اجراء و استقرار دستیابی به ارتقاء مستمر کیفیت را تسهیل و توسعه را در سازمان ها فراهم می نماید

/ 0 نظر / 25 بازدید