با هم به جمع خانواده اعتبار بخشی ها برویم

برای پیوستن شما عزیزان به جمع اعتبار بخشی های بیمارستان های ایران باید یک سفری به شهر استاندارد های تدوین شده توسط خانواده بزرگ بیمارستانی ها برویم

آنان که در تاریکی ها بدنبال چراغی بوده اند که با تدوین راهنماهای ارزیابی استاندارد های اعتبار بخشی این راه برای خانواده بیمارستانی ها در کشورمان روشن شد

که با استفاده از این راهنما ها میتوان به ارائه خدمات استاندارد در این مراکز دست یافت بدین منظور آدرس

http://www.darman.umsu.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=152%3A1391-09-19-05-14-02&catid=39%3A1390-06-27-04-49-13&Itemid=160

را جهت دستابی به راهنما های ذیل را برای شما دوستان تقدیم می نمایم

/ 0 نظر / 50 بازدید