# برنامه_عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی و خط و مشی نویسی در سلامت

مقدمه : مدیریت در بیمارستان تحت تاثیر دو عامل اساسی می باشد 1 – شرایط سیاسی کشور ها و تبعات تغییر در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید