# توسعه

تغییر را برای ارتقاء کیفیت بپذیریم و مقاومت نکنیم

بیشتر تجربیات بدست آمده در جوامع مختلف از جمله مراکز آموزشی و درمانی و واحد هایی که مدیران در تلاشند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید