# حاکمیت_بالینی

فرآیند مدیریت پذیرش بیمار در بخش ICU مورد بررسی قرار گرفت

از آنجائیکه تجهیزات و مراقبتهای مستمر پرستاری  در بخش های ویژه از جمله ICU     سبب ارتقاء ایمنی و رضایتمندی همراهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 229 بازدید

فرآیند مدیریت پذیرش بیمار در بخش ICU مورد بررسی قرار گرفت

از آنجائیکه تجهیزات و مراقبتهای مستمر پرستاری  در بخش های ویژه از جمله ICU     سبب ارتقاء ایمنی و رضایتمندی همراهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

اعلام همکاری دفتر تعالی و حاکمیت بالینی

دفتر تعالی و حاکمیت بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه جهت برقراری ارتباط موثر بین مراکز آموزشی ودرمانی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید

برگزاری دوره خود آموزی و خود ارزیابی

دفتر حاکمیت خدمات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه در راستای فرهنگ سازی حاکمیت بالینی اقدام به شیوه نوین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید