# فرآیند

برگزاری دوره آموزش مدیریت فرآیند بروش focus-pdca

مدیریت فرآیند بعنوان یکی از برنامه های صاحب نظران علم مدیریت برای تسخیر چگونگی عملکرد کار ها و در جهت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید

فرآیند مدیریت پذیرش بیمار در بخش ICU مورد بررسی قرار گرفت

از آنجائیکه تجهیزات و مراقبتهای مستمر پرستاری  در بخش های ویژه از جمله ICU     سبب ارتقاء ایمنی و رضایتمندی همراهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

فرآیند مدیریت پذیرش بیمار در بخش ICU مورد بررسی قرار گرفت

از آنجائیکه تجهیزات و مراقبتهای مستمر پرستاری  در بخش های ویژه از جمله ICU     سبب ارتقاء ایمنی و رضایتمندی همراهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 230 بازدید