ریشه یابی نتایج متناقض از نمونه های آزمایشگاهی

عنوان مقاله :

ریشه یابی علل گزارش نتایج متناقض مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت و پلاکت خون  در نمونه های ارسال شده از بخش های بستری به آزمایشگاه  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

نویسندگان: جاوید بهنام *– آرام فیضی **– ژاله زینالی *- مریم تعاون*  - زیبا اقتصاد *

*مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری       **دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 

مقدمه

صحت و دقت نتایج آزمایش های گزارش شده توسط آزمایشگاه نقش بسیار مهمی در تشخیص بیماری ها، تصمیم گیری های بالینی، روند درمان و به تبع آن ایمنی بیماران دارد. با این حال عوامل مختلفی می توانند دقت و صحت نتایج آزمایش ها را تحت تاثیر قرار دهند. هدف این مطالعه تعیین علت/ علل گزارش نتایج متناقض مقدار هموگلوبین، هماتوکریت و پلاکت خون توسط آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری بود.

 

این مطالعه به روش Multi incident RCA انجام شد. در ابتدا بر اساس گزارش پزشکان مبنی بر وجود تناقض در نتایج CBC گزارش شده برای بیماران، موضوع در جلسه ای با  حضور کارشناسان دفتر حاکمیت بالینی و کارشناسان آزمایشگاه مطرح شد و فرآیند تهیه، ارسال، انجام آزمایش و ارائه گزارش مورد بررسی قرار گرفت. کل این فرآیند به دو مرحله پره آنالیتیک و آنالیتیک تقسیم بندی شد. برای بررسی امکان خطا در آزمایشگاه نمونه هایی که قبلا به آزمایشگاه ارسال شده بودند مجددا توسط دستگاه های H1 و Cell Counter مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به تایید نتایج قبلی فرضیه خطای آنالیتیک رد شد. در مرحله بعد خطاهای پره آنالیتیک مورد توجه قرار گرفتند. در بین خطاهای پره آنالیتیک فرضیه ارتباط بین حجم خون ارسالی و نتیجه CBC مطرح و تحت مطالعه قرار گرفت. برای بررسی این فرضیه نمونه هایی که از یک بیمار خاص گرفته می شد در حجم های 5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2  میلی لیتر آماده و به آزمایشگاه ارسال شده و در آزمایشگاه توسط دستگاه H1 مورد بررسی قرار گرفتند.

/ 1 نظر / 52 بازدید
حمید

ملطب جالبی بود. موفق باشید.